Lista szkół - Gmina Gnojnik


Wybierz miasto:
szkoły Biesiadki
szkoły Gnojnik
szkoły Gosprzydowa
szkoły Lewniowa
szkoły Uszew

Publiczna Szkoła Podstawowa
- 205
32-865 Uszew
telefon: 0146869150
Publiczna Szkoła Podstawowa
336
32-864 Gnojnik
telefon: 0146869710
Publiczna Szkoła Podstawowa
58
32-864 Biesiadki
telefon: 0146860161
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej
155
32-864 Gosprzydowa
telefon: 0146849168
Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi
Uszew 205
32-865 Uszew
telefon: 0146648232
Publiczne Gimnazjum w Gnojniku
336
32-864 Gnojnik
telefon: 0146869400
Publiczne Przedszkole
- 20
32-865 Uszew
telefon: 0146869200
Publiczne Przedszkole

32-864 Biesiadki
telefon: 0146860100
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GNOJNIKU

32-864 Gnojnik
telefon: 0146869740
Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej
275
32-864 Lewniowa
telefon: 0146860330
Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole w Lewniowej
275
32-864 Lewniowa
telefon: 0146860330
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesiadkach
58
32-864 Biesiadki
telefon: 0146860161
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lewniowej
275
32-864 Lewniowa
telefon: 0146860330

1